Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

TITO LARIVA


Προσπαθήστε να βρείτε ( γιατί είναι εκτός κυκλοφορίας ) τα 3 album των προηγουμένων σχημάτων του Tito :  

1.The Plugz - Electrify Me ( 1979 )
2.The Plugz -  Better Luck ( 1981 )
3. The Cruzados - The Cruzados ( 1985 )

Παραθέτω ιστορικά στοιχεία όπως τα βρήκα διάσπαρτα στο διαδίκτυο :

---------------------------------------

The Plugz were a Mexican-American punk rock band from Los Angeles, California that formed in 1977 led by Tito Lariva. 

They and The Zeros were among the first Chicano punk bands, although several Latino garage rock bands, such as Thee Midniters and Question Mark & the Mysterians, predated them. 
The Plugz melded the spirit of punk and Mexican music.

They backed Bob Dylan at one point, and achieved cult fame on the " REPO MAN " soundtrack with their spanish cover, "Hombre Secreto" ( " Secret Agent Man ").

Less known is this closing track to the film which is a loving tribute to Morricone's western scores.

Tito went on to front The Cruzados and act in the Talking Heads' film "True Stories". 

He's appeared with his band Tito+Tarantula in Robert Rodriguez's movies, including appropriately enough " ONCE UPON A TIME IN MEXICO ".

------------------------------------------